Vidya Sanskar, Munger

Class 1 Final Assessment

April 9, 2021AdminNoticeComments Off on Class 1 Final Assessment
FINAL ASSESSMENT 2020-21
NAME Adm. no ENG HINDI MATH S. ST SCI ICT GK DRAW
Adarsh kr 533 86 85 90 68 82 60 81 94
Aaryan 282 79 85 89 83 63 79 74 95
Akriti 419 90 82 85 86 81 66 93 90
Arnav sin 447 88 92 96 85 82 69 93 94
Aanya sree 250 95 66 95 97 89 96 92 99
Ansh raj 499 70 82 85 68 65 64 76 94
Arifa Parween 391 56 77 55 70 71 47 82 97
Amit 299 35 29 61 25 21 23 41 90
Hrithik 320 46 42 72 40 29 18 59 97
Harsh raj 93 93 79 82 68 95 92 97
Kinjal 588 100 100 100 99 98 100 99 98
Kaustubh 333 93 AB AB AB AB 90 AB 95
Laksh kr 310 65 61 95 41 48 58 53 93
Md. Dishad 255 35 32 53 50 34 16 51 85
Md. Alisher 522 63 71 75 57 55 55 75 90
Neel kamal 679 73 83 99 96 75 64 91 96
Nitya 344 75 71 57 65 62 72 85 95
Piyush 22 11 59 11 26 80 24 89
Pratyusha 469 96 98 100 99 98 97 93 97
Priyanshu Sharma 755 95 98 99 99 98 96 97 97
Palak Priya 748 81 95 96 89 82 69 83 92
Priya Ranjan 163 41 85 77 48 47 57 77 94
Ragini 251 91 97 95 85 87 76 91 98
Raunak Raj 318 55 23 74 64 38 74 77 94
Rohan 285 62 80 80 67 80 80 80 93
Ruchika 426 98 99 100 100 98 97 96 96
Raj Lakshmi 382 77 84 88 71 71 55 73 93
Rajveer 383 60 67 78 65 58 64 63 90
Sahitya 96 95 97 82 87 76 91 98
Samar Aanand 346 94 98 89 96 98 95 91 96
Sarika 276 60 54 88 49 42 44 63 96
Shristhi Bharti 284 70 87 88 68 60 70 85 97
Sashwat Kumar 245 72 80 71 71 60 62 74 92
Suraj Kumar 301 66 78 94 74 79 50 78 95
Shivam 488 92 90 94 95 91 93 97 93
Vaishnavi 666 79 93 58 69 61 64 89 95
Veer Prabhat 269 82 93 98 98 74 72 84 98