Vidya Sanskar, Munger

Class-3- Final Assessment

April 9, 2021AdminNoticeComments Off on Class-3- Final Assessment
Name English Hindi Maths Science S. St I. C. T G. K Arts&craft
Abhinav kumar 86 87 95 87 81 76 86 99
Vidisha 92 91 85 98 93 84 94 99
Aisha perween 85 82 89 79 82 82 85 98
Akriti Sharama 82 78 82 82 64 86 65 98
Anant Raj 78 51 71 73 74 81 77 97
Ananya Roy 73 54 83 74 42 61 41 96
Aradhya 51 53 58 26 31 57 35 96
Bishal 63 62 71 89 62 69 64 100
Hemant 82 64 19 87 83 98 81 Ab
Jiya 73 87 92 86 66 82 89 97
Keshav 84 83 73 72 52 87 76 98
Kritika Gauri 84 78 80 79 52 87 54 99
Lovely kumari 88 75 93 76 74 88 82 98
Lucky kumar 71 19 93 57 25 64 70 99
Mahi kumari 49 26 50 49 49 67 69 100
Mahi Sinha 54 23 74 69 55 44 87 98
Priyanka kumari 39 38 48 53 24 49 33 99
Raunak Raj 84 81 94 74 61 90 76 98
Rishav Raj 59 69 75 78 63 63 69 97
Ritesh kumar 73 78 69 83 57 87 73 98
Ronit Raj 92 92 91 79 62 91 80 97
Shail Raj 75 56 91 77 61 81 80 99
Saanvi Adya 93 48 78 72 62 86 59 96
Shreyas Shukla 66 36 89 67 47 72 70 100
Simmi Saloni 79 71 95 77 64 75 91 99
Simran kumari 90 61 94 81 78 96 81 99
Umang kumar 93 97 96 99 93 97 96 99
Ved Aryan 49 37 72 49 37 65 71 98