S.A.1 RESULTS CLASS 3

  0
  168
  Name of StudentsAdm No.English HindiMath Science S.STICTG.K.MVDrawing Percentage 
  Aanya Sri25077579666875586859378%
  Aryan Raj282RESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELD
  Aakriti Chaudhry41943275433433747787448.44%
  Aadarsh Kumar53346326128313428738346.22%
  Ansh Raj49946345732343341798348.77%
  Aarifa Parveen39151586438465065868159.88%
  Aradhya Shree66152687761746164748870.66%
  Arnav Singh44752599061656971838670.66%
  Bhagyashree85539336722363239688246.44%
  Harsh Raj771796810071838585938783.44%
  Hrithik Roshan32030383620353937717442.22%
  Jiya Bharti34268628069736156879071.77%
  Kaustubh33393978995961919951969.11%
  Kumar Aryan79681368574746489877874.22%
  Kinjal Rani58887869871897879928985.44%
  Laksh Kumar31055499346506662768464.55%
  Md. Alisher52232323329373441617641.66%
  Neel Kamal67968667660755860878270.22%
  Nitya Kumari344RESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELD
  Piyush Kumar I303RESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELD
  Piyush Kumar II12625185724291819557535.55%
  Priya Ranjan16346438942414553628356%
  Priyanshu Sharma75581705972828180928678.11%
  Pratyusha Srivastav 46973777986878673908481.66%
  Pratik Tripathi51747468449363847818757.22%
  Raj Laxmi38259498360634941847562.55%
  Rajveer Yadav38347358332363346767651.55%
  Ragini Kumari25151565633504755827956.55%
  Rounak Raj318RESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELD
  Rohan Kumar28570808465827468638074%
  Sahitya Prakash73664398855675378888368.33%
  Samar Anand34664798073796054917973.22%
  Sashwat Kumar245RESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELD
  Sarika Bharti27635314732363338688244.66%
  Shivam Kumar I48864507957636010841153.11%
  Shivam Kumar II2732383118131810577127.66%
  Sneha Kumari26757667743364055827959.44%
  Veer Prabhat Roy269RESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELDRESULTS WITHHELD
  Yash Anand68330325425342927658041.77%
  Sonakshi Kumari86654478752504841847860.11%
  Khushi Kumari90964727866745760918972.33%
  Aaditya Raj93259517045444561767758.66%