Vidya Sanskar, Munger

S.A.2 RESULT L.K.G

March 27, 2022AdminNoticeComments Off on S.A.2 RESULT L.K.G
NAME ENG HIN MATH P.B DRAW RHY VIVA Percentage
Aditya Ranjan 81 89 83 79 85 70 80 81%
Avi Raj 70 66 66 70 85 80 75 73.14%
Abhi Raj 65 71 71 75 90 85 80 76.71
Akshansh Kumar 68 83 93 61 80 75 80 77.14%
Anaya Sharma 81 77 96 77 90 85 85 85%
Ayush Kumar 83 68 85 66 90 75 80 78.14%
Aaryan Raj 74 67 74 78 85 70 75 74.71%
Aashish Kumar 84 90 89 90 85 80 75 84.71%
Aayushi Raj Kumari 62 61 91 78 85 80 80 76.71%
Aditiya Sahani 89 96 100 96 90 85 85 91.57%
Anshika Raj 69 76 75 86 85 80 80 78.71%
Ansh Raj 73 84 92 67 90 85 80 81.57%
Avnaya Swant 88 96 96 93 94 85 85 91.00%
Amrit Kumar 73 73 87 57 90 70 75 75%
Aditiya Raj 88 83 97 75 90 80 75 84%
Aditiya Kumar Raj 78 71 74 79 Ab 75 80 65.28%
Arnav Yadav 65 68 74 68 90 75 70 72.85%
Aarohi Kumari 73 75 89 75 85 75 80 78.85%
Bhavesh Kumar 75 83 81 75 80 80 75 78.42%
Divyashikha Kumari 81 83 72 77 85 75 70 77.57%
Jiya Kumari 74 84 93 87 90 80 75 83.28%
Khayati Kumari 50 76 67 58 85 70 70 68%
Kavya Kumari 69 78 81 89 80 75 80 78.85%
Mahi Kumari (1) 62 64 64 47 85 75 70 66.71%
Mahi Kumari (2) 91 68 91 86 85 80 75 82.28%
Prince Kumar 80 83 76 73 90 85 80 81%
Priyalakshya Kumar 92 87 100 89 90 85 90 90.42%
Purab Kumar 71 87 91 Ab Ab 75 80 57.71%
Rishav Raj 61 79 79 68 90 80 80 76.71%
Raghav Kumar 74 74 89 65 80 75 70 75.28%
Riya Kumari 70 81 72 92 85 80 75 79.29%
Rohit Sharma 74 46 75 60 85 75 70 69.28%
Shivam Kumar 61 71 64 71 85 75 70 71%
Saurav Kumar 75 93 90 72 90 85 80 83.57%
Shreyam Kumar 79 65 80 72 80 85 80 77.28%
Sonali Kumari 69 81 85 70 85 70 75 76.42%
Unnati Kumari 56 68 87 73 90 75 70 74.14%
Unnati Jaiswal 81 65 81 98 85 75 80 80.71%
Vrishikha Kumari 83 81 94 82 90 80 85 85%
Yash  Raj 80 93 87 90 85 80 85 85.71%
Yash Kumar Raj 74 75 80 78 85 80 75 78.14%
Aarush Kashyap 76 80 73 65 85 80 75 76.28%